Det ska vara enkelt att göra rätt

Växjö Artikeln publicerades

Miljöpartiet de gröna vill att det ska vara enkelt att göra rätt. Då menar vi att vi som medborgare ska kunna fatta kloka beslut vad gäller vår konsumtion och hur vi transporterar oss.

MP har i det blågröna styret i Växjö drivit på för att vi som enskilda ska kunna bidra till kommunens högt ställda miljömål.

Vi är glada för att vi i Växjö kommun nu beslutat att erbjuda alla våra anställda cyklar via bruttolöneavdrag. Det gäller både vanliga cyklar och elcyklar. Ser vi på hur detta slagit igenom i de kommuner och regioner som redan genomfört detta räknar vi med minst 1000 nya cyklar i Växjö. Varje kilometer som läggs över från bil till cykel är värdefull!

MP har också drivit på för att Växjö kommun ska medverka i Ekoguiden som är ett webbaserat verktyg som hjälper konsumenter att göra kloka val. Här får man hjälp att hitta produkter och verksamheter som arbetar med ekologiska-, Fairtrade-märkta- och klimatsmarta produkter. Här får man hjälp att hitta företag som arbetar med second hand och andra återanvända produkter. Detta är ännu ett steg att göra det lättare för oss medborgare att göra medvetna val.

Miljöpartiet de gröna vill både i regering och i det blågröna styret i Växjö kommun fortsätta arbeta för att vi ska nå våra högt ställda hållbarhetsmål både på nationell och lokal nivå. Ett viktigt sätt att göra detta på är att underlätta för våra medborgare att bidra till denna viktiga uppgift.

Cheryl Jones Fur, gruppledare MP Växjö.

Magnus P. Wåhlin, ordförande MP Växjö.