Elever med autism måste få bättre stöd

Debatt Artikeln publicerades

En ny medlemsenkät från Autism- och Aspergerföreningen visar med all tydlighet att kommunerna måste bli bättre på att ge alla elever rätt stöd i skolan.

Situationen i skolan för elever med autism är alarmerande, skriver Mona Fuhr Unger, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Kronoberg.
Foto: JESSICA GOW / TT
Situationen i skolan för elever med autism är alarmerande, skriver Mona Fuhr Unger, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Kronoberg.

Risken är annars stor att eleverna inte når skolans mål, inte blir behöriga till gymnasiet och därmed hamnar i ett livslångt utanförskap. Att läget är akut går att läsa i enkäten som anger att endast hälften av alla elever med autism i grundskolan har godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Enkäten visar även att 58 procent av barnen med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan. Särskilt utsatta är flickor som går i årskurs 7-9, där siffran är hela 78 procent.

Vad krävs för att vända denna dystra situation? Att skolorna har en palett av olika lösningar. Palettens bas måste vara autismspecifik kompetens och fyllas på med olika slags pedagogik, läromedel, hjälpmedel, visuellt stöd, individuellt bemötande och olika storlek på undervisningsgrupperna.

Kommunen måste utgå från de elever som finns i skolan och satsa på att skapa goda lärmiljöer i skolorna för att alla elever ska kunna utvecklas och må bra.

Mona Fuhr Unger, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Kronoberg