Ett varmt välkomnande till växande Växjö

Debatt Artikeln publicerades

Det nya stads- och stationshuset är inte bara en god ekonomisk och hållbar investering. Det utvecklar även stadskärnan som helhet, samtidigt som alla besökare får ett varmare välkomnande, skriver Blågröna Växjö.

Växjö är och ska vara den regionala tillväxtmotorn. Om vi ska vara det behöver vi ta höjd för en hållbar stadsutveckling för flera år framöver. I dagarna presenterades resultatet av ett tre år långt utredningsarbete: den slutgiltiga jämförelsen och kostnadsbedömningen för vad Växjö kommuns invånare får genom att bygga nytt stadshus istället för att stanna kvar och renovera det gamla. Svaret: ett nytt stadshus sänker kostnaderna per år med 4,3 miljoner kronor.

2014 presenterade vi idén om att omvandla nuvarande kommunhus till 250 nya bostäder då vi såg tre stora utmaningar; behovet av fler centrala bostäder och ett modernt stadshus som bidrar till god arbetsmiljö, lägre miljöpåverkan och flexibilitet för att kunna möta framtidens utmaningar. Det var startskottet för arbetet med möjlig lokalisering av ett nytt stadshus. Ett år senare öppnade ägarna för resecentrum upp för ett nytt stationshus, för att möta kommunens framtida behov. Ett plus ett blev tre, och lokaliseringen avgjordes i ett unikt koncept och målbilden för Norra stationsområdet blev klar.

Blågröna Växjö har hela tiden utgått ifrån en målbild om att det ska vara minst tio procent billigare att bygga nytt. Kostnadsbedömningen är tydlig, det blir mycket bättre än så. Genom att bygga nytt stadshus sänker vi den årliga hyresavgiften till 35 miljoner kronor i förhållande till att stanna kvar. Nuvarande kommunhus måste under kommande år renoveras, med en årlig hyreskostnad på 39,3 miljoner kronor. Att bygga nytt sänker därmed kostnaden med närmare 13 procent. Dessutom kommer ett nytt stadshus bidra till effektivitets- och samordningsvinster. Det ger i förlängningen mer till skola, omsorg och infrastruktur.

Med fokus på hållbarhet genom god arbetsmiljö och låg miljöpåverkan kommer det nya stadshuset framhäva och förstärka vårt varumärke, Europas grönaste stad. Målbilden beskriver ett modernt, funktionellt och effektivt stadshus som är byggt för en framtidsorienterad organisation och verksamhet.

Denna innovativa och unika lösning kommer att bidra till hela stadsutvecklingen. Kombinationen av stads- och stationshus skapar bättre förutsättningar för de som pendlar från och till Växjö, samtidigt som det ökar tillgängligheten för alla Växjöbor. Det bidrar även till bättre förutsättningar för besöksnäringen, vilken är den bransch med högst tillväxttakt här hos oss. Det möjliggör fler arbetstillfällen.

Där till följer en rad positiva stadsutvecklingsprojekt. 250 nya bostäder bara i det gamla kommunhuset. Ny P-lösning har presenterats där hyresrätter och 800 parkeringsplatser inryms i kvarteret Fabriken, bakom polishuset.

För oss är det inte ett alternativ att betala 4,3 miljoner kronor mer per år och få mindre tillbaka. Våra medarbetare förtjänar en god arbetsmiljö som lever upp till framtidens utmaningar. Kommunens skattebetalare förtjänar en ansvarsfull investering som ökar i värde, och möjliggör 250 nya bostäder i centrum och en ny mötesplats i centrala Växjö.

Det nya stads- och stationshuset är inte bara en god ekonomisk och hållbar investering. Det utvecklar även stadskärnan som helhet, samtidigt som alla besökare får ett varmare välkomnande. Det blir helt enkelt lättare och attraktivare för Växjö att ta sig till Sverige och för Sverige att ta sig till Växjö. Det skapar bra förutsättningar för fortsatt hållbar tillväxt även i Europas grönaste stad.

Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L), Jon Malmqvist (KD)

Blågröna Växjö