Ett Växjö som växer med människorna

Debatt Artikeln publicerades

I Växjö ska människan vara alltings mått. En promenadstad i mänsklig skala med närhet och mycket grönt. En skala och en arkitektur anpassad efter människan.

Men också en stad där man vågar tänka nytt, sticka ut och till och med vara storslagen.

En stad med ett tätt attraktivt centrum men också mysiga, lummiga villakvarter och spännande bostadsområden.

Där man utvecklar attraktiva centrum i alla tätorter och stadsdelar så att människor kan möta sina grannar och bygga gemenskap.

Växjö kommun har i många decennier haft en stark befolkningsökning varje år. Därför är det viktigt att hela tiden planera för framtidens behov av infrastruktur som vägar och kollektivtrafik, vatten- och fjärrvärmeförsörjning, bostadsområden, företagsområden, skolor, förskolor och äldreboenden med mera. Vi måste alltid ha en uppdaterad översiktsplan så att vi vet vilka områden som ska planeras för vad på lång sikt.

Det är också viktigt att vi har bestämt vilka grönområden som ska bevaras som skogsområden eller parker när staden växer.

• Blanda upplåtelseformer och storlekar på bostäder i alla områden.

• Nyckeltal för förskole- och skolplatser, sporthallar och idrottsplatser i alla nya områden.

• Spännande temalekplatser i alla stadsdelar och tätorter.

• Planera staden för gående, cyklister och kollektivtrafik i första hand.

• Utveckla centrum i mindre tätorter och stadsdelarna.

• Växjöborna ska ha max 300 meter till ett attraktivt naturområde.

• Förtäta stadskärnan och låt den växa utåt genom att förvandla gatorna runtom till stadsgator.

• Mer offentlig konst och attraktiva stadsmiljöer.

• Planera mer mark för nya företagsetableringar, särskilt vid järnvägen så det finns plats för företag som vill ha miljövänliga transporter via järnväg för minskad lastbilstrafik.

• Fler företagshotell med rimliga hyror för små tjänsteföretag.

Rickard Karlsson, vice ordförande, Liberalerna Växjö