Hbtq måste högt upp på agendan

Debatt Artikeln publicerades

Hbtq-rättigheter måste fortsatt ligga högt upp på den politiska agendan, både lokalt och internationellt. Just därför är Pride i Växjö viktigt, skriver Andreas Håkansson (C) och Fredrick Federley (C).

Den här veckan är det Växjö Pride.
Foto: Lena Gunnarsson
Den här veckan är det Växjö Pride.

Hbtq-rättigheter är både på frammarsch och tillbakagång internationellt. Flera europeiska länder har tagit kliv framåt, men samtidigt ser vi hur homosexuellas rättigheter kränks på flera ställen runt om i världen. Vi måste se till att frågan fortsatt ligger högt upp på den politiska agendan, både lokalt och internationellt. Just därför är Pride i Växjö viktigt.

Förra året blev samkönat äktenskap lagligt i Tyskland och Malta; 2019 kommer det bli lagligt även i Österrike. I april förra året beslutade Europeiska domstolen att krav på sterilisering för ett legalt könsbyte kränker mänskliga rättigheter, och som en följd måste alla Europarådets medlemsstater måste anpassa sin lagstiftning till den nya lagen.

Vi har kommit långt, både i Sverige och i Europa, med hbtq-rättigheter. Men längre kan vi. Äktenskap eller civila partnerskap mellan samkönade är fortfarande inte lagligt i alla EU:s medlemsstater. Detta gör även att vissa medlemsstater, exempelvis Polen och Lettland, inte erkänner giftermål mellan samkönade från andra EU-länder. Detta är fortfarande ett problem vi måste ta tag i på EU-nivå. Fri rörlighet, den grundläggande principen för EU:s inre marknad, måste gälla även här. Svenska homosexuella par kan inte tappa sin legala status som familj när de åker från ett europeiskt land till ett annat. Har de dessutom barn, och olyckan är framme, kan detta bli ett riktigt stort problem när det gäller regler angående anhöriga, vårdnadshavare och erkännande av adoption av ett samkönat par. Att påverka opinion och politiska processer i medlemsstater tar tid, kraft och ork - men den viljan finns, och resultaten syns.

I EU:s opinionsundersökning om hbtq-acceptans växte andelen som var positiva till samkönat äktenskap i alla tjugoåtta av EU:s medlemsländer mellan 2006 och 2015.

I november gick Turkiets president Erdogan ut och sa att hbtq-personer strider mot allmän moral, och kritiserade existerande lagar i Turkiet som finns till för att skydda hbtq-personer. I Tjetjenien mördas hbtq-personer och Indonesien har en särskild insatsstyrka startats som ska slå till mot ”hbtq-sjukan”. Angrepp såsom dessa ser vi på gång på gång runt om världen, där hbtq-rättigheter undermineras och ifrågasatts.

Gemensamt utgör EU:s 28 medlemsstater världens största handelsmakt, med ett BNP större än både USA och Kina. Med ekonomisk makt kommer politisk makt, och här har EU möjligheterna att markera att hbtq-personers rättigheter är mänskliga rättigheter och är precis lika viktiga.

Att vi fortsätter att kontinuerligt bekräfta hbtq-rättigheter, både internt och globalt, har aldrig varit viktigare. Vi måste fortsätta kampen för hbtq-personers rättigheter och mot diskriminering. Centerpartiet står stolt upp för allas rätt att älska den man vill. I Växjö, i EU-parlamentet, i riksdagen. Innan, under och efter Pridefestivalen i Växjö.

Andreas Håkansson (C), kretsordförande i Växjö, Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker