Hindra inte föräldrar att hjälpa sina barn

Växjö Artikeln publicerades
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Hanna Magnusson skriver i en insändare i Smålandsposten lördag 6/10 om ett IT-system, som är under introduktion i Växjö kommuns skolor.

Jag vill vara lite ödmjuk och som lekman erkänna att jag inte förstår allt det hon skriver. En av hennes kommentarer reagerar jag dock på. Hon skriver: ”Naturligtvis gynnas de elever som vid behov kan få hjälp med att lösa uppgiften”. Skall man uppfatta det som så att det inte är bra att föräldrar kan stödja sina barn med skolarbetet? Att alla examinationsgrundande aktiviteter (förhör, redovisningar, prov) skall ske i klassrummet är väl ändå en självklarhet.

Är det inte bra om man tar fram ett verktyg, som förbättrar möjligheterna för föräldrar att hjälpa och stödja sina barn? Eller skapar det problem för lärarna? Jag kan förstå att man som förälder har olika förutsättningar att stödja sina barn, men det skall väl inte hindra föräldrar som har intresse och möjligheter att göra detta. För de barn som saknar stöd på hemmaplan kan skolan eller initiativ, som exempelvis det Röda Korset tagit, bidra med stöd i form av läxhjälp.

Och till sist rubriken på insändaren: ”IST Lärande – sista spiken i kistan för skolan”. Innebär det, att det inte finns något hopp för Växjös skolor, som enligt de målsättningar politikerna uttalat skall tillhöra landets bästa skolkommuner? Eller är rubriksättningen bara ett missriktat och illojalt sätt att misskreditera de ansträngningar, som trots allt görs för att utveckla skolan?

BM