Jakten på reklamskyltar

Debatt Artikeln publicerades

Trafikverket tillsammans med berörda kommuner jagar otillåtna reklamskyltar som finns utmed våra landsvägar. Skyltar som är uppsatta av olika näringsidkare för att tala om var de finns. Som skäl anges att de är trafikfarliga och olagliga.

En av de olagliga skyltarna längs 23:an mellan Växjö och Älmhult som Trafikverket dömt ut.
Foto: Andreas Westergren
En av de olagliga skyltarna längs 23:an mellan Växjö och Älmhult som Trafikverket dömt ut.

Att dessa skyltar skulle vara en trafikfara är för många svårt att förstå. När det krävs olika åtgärder av lokalbefolkning till exempel vid en korsning hänvisar ofta Trafikverket till olycksstatistik. Jag har ställt frågan tidigare men gör det än en gång. Finns det statistik på olyckor som orsakats av otillåtna skyltar vid vägar? I så fall redovisa den för allmänheten och fram för allt för kommunens tjänstemän som tydligen ovetande har tillsyningsansvar. Trafikverkets krav på avlägsnande lutar sig också mot lagen. Här borde berörda kommuner och politiker jobba för att ändra lagen och stödja de företag som ofta är lokaliserade på landsbygden och behöver dessa skyltar för sin överlevnad. Tänk på hur det är med skyltning utmed mycket trafikerade gator och vägar i stadsmiljö, bland annat stora blinkande bildskärmar. Men där kanske inte Trafikverkets tjänstemän har samma inflytande. Utmed våra landsvägar finns mängder med lagliga och naturligtvis nödvändiga skyltar som Trafikverket ansvarar för. Flera av dessa är stora och har en reflekterande bakgrund som vid kvällskörning av många upplevs som verkligt störande och trafikfarliga, detta borde vara mer angeläget för Trafikverkets personal att lösa. Är detta en myndighetsutövning som är kreativ, stödjande och för vårt samhälle framåt?

Jag tycker att det finns betydligt större problem med våra vägar att lägga resurser på för både Trafikverkets och kommunernas personal i stället för att jaga några näringsidkare på landsbygden som försöker att överleva. Intressant vore att höra vad våra politiker tycker?

/Lennart Turesson, För en levande landsbygd