Kyrkan måste se framåt och nå nya målgrupper

Debatt Artikeln publicerades

Vi har en viss åldersfördelning bland gudstjänstbesökare, och kyrkan gör mycket nytta bland de äldre. Men kyrkan vill också se framåt och nå nya målgrupper. Därför behövs mätbara mål och synliga processer.

Kyrkan vill se framåt och nå nya målgrupper. Då behöver man styra genom mätbara mål och synliga processer, skriver Birgitta Nilsson.
Foto: Christine Olsson/TT
Kyrkan vill se framåt och nå nya målgrupper. Då behöver man styra genom mätbara mål och synliga processer, skriver Birgitta Nilsson.

Vi kommer alla in i ett politiskt uppdrag med något vi vill påverka. Att kyrkan ska gå framåt mot nya målgrupper, är värt att kämpa för. Därför saknar jag mätbara mål och processer. Vart vill vi komma? Hur gick det? De som väljs in i politiken behöver enkla verktyg. Kommunen använder pilar upp och ned. Detta är på gång i kyrkan, vilket är helt nödvändigt.

Ett exempel på en process är ”Flyktingens väg in i kyrkan”: från dagen för ankomst i Sverige till det man kommit in i en gemenskap i kyrkan. De nyanlända etablerar sig på olika orter och blir som vilka respekterade samhällsmedborgare som helst, med sina nätverk och sina liv. Kontakten med kyrkan är viktigast den första svåra tiden.

Förföljd för sin tro, eller godtyckligt arresterad kommer man hit. Man har kanske flytt genom ett öppet fönster. Det går snabbt. Att komma ensam till Sverige kan vara den sorgligaste dagen i ens liv. Barnen, maken eller makan som man lämnat. Sorgen är svår att tala om, men man söker en varm gemenskap. Mötet med ”den första svensken” är viktigt.

”Den första svensken” kan vara du eller jag, eller någon i kyrkan. Den som stannar vid en flyktingförläggning och ber någon sätta på kaffe blir väl bemött. Nästa gång du kommer står det folk och väntar. Men kyrkan kan göra mer än så, och jag tror att den mest kompetente medarbetaren, prästen, eller vem det är, ska dra det tyngsta lasset och representera sin församling för nya medlemmar, oavsett varifrån de kommer i världen. Kyrkan kommer att få respekt tillbaka.

Människor har kunnat bo som protestanter här i länet i åtta månader, i sin sorgliga belägenhet, utan att veta att vi är ett protestantiskt land. Varje kyrka väljer sin väg, men vi som är valda in i politiken ska sätta mål och nyckeltal. Ett sådant kan vara att alla nyanlända kristna ska möta en präst eller diakon under de första månaderna i Sverige.

En annan process kan vara ”Familjen i kyrkan”. Genom mätbara mål tror jag kvaliteten blir jämnare och högre. Vi vill kanske ha en övergång på 30 procent från babykafé till familjedagar eller familjegudstjänster? Vi vill kanske att rådgivningen ska bli mer känd för kyrkans medlemmar?

Mina exempel handlar nog om att det är en viss åldersfördelning bland gudstjänstbesökare, och jag är tacksam för det stora arbete kyrkan gör för de äldre. Men kyrkan vill också se framåt och nå nya målgrupper. Då behöver man styra genom mätbara mål och synliga processer.

Birgitta Nilsson, ledamot för Centerpartiet i Kyrkofullmäktige