(M): Nu tar vi tag i Region Kronobergs problem

Debatt: M Artikeln publicerades

Nu är det dags att på allvar ta tag i Region Kronobergs problem. Under den senaste mandatperioden har vårdköerna ökat dramatiskt, framför allt till operation och Barn- och ungdomspsykiatrin. Samtidigt som köerna har växt har ekonomin försämrats. Trots en skattehöjning lider sjukvården av ett strukturellt underskott på 75 miljoner kronor.

Fler flygdestinationer är en punkt Moderaterna lyfter när det kommer till arbetet för att göra länet mer attraktivt.
Foto: Urban Nilsson
Fler flygdestinationer är en punkt Moderaterna lyfter när det kommer till arbetet för att göra länet mer attraktivt.

Region Kronoberg behöver ett nytt politiskt ledarskap som sätter fokus på rätt saker och behåller fokus under hela mandatperioden. Vi behöver satsa på att korta köerna, se till så att vi får behålla vår personal och öka digitaliseringen.

För att lyckas med detta får vi inte vara rädda för att ta hjälp av andra aktörer. Det finns kompetent hjälp att få, till de verksamheter vi behöver. Exempelvis inom hörselvården och barn- och ungdomspsykiatrin måste vi få hjälp av andra för att på allvar korta våra köer.

När det gäller vår personal har det gjorts många lönesatsningar under de senaste åren. Nu måste vi även se till så att vi hittar karriärvägar som faktiskt ger mer pengar i lönekuvertet också, inte bara mer ansvar. Vi vet att vi behöver fler specialistsjuksköterskor och vi vill därför satsa på fler så kallade AST-tjänster (akademisk specialisttjänstgöring) för sjuksköterskor.

Digitaliseringen kommer att förbättra tillgängligheten för våra medborgare, öka kvaliteten på den verksamhet vi bedriver men också underlätta för vår personal. Vi måste på allvar arbeta för att minska den administrativa bördan för våra medarbetare, detta arbete måste ske dels på regional nivå men även på nationell nivå.

För att Region Kronoberg ska växa och utvecklas måste vi också satsa på att göra länet mer attraktivt. Då måste vi locka både företag, anställda och turister till oss. För att lyckas behöver vi en bättre kollektivtrafik för en större arbetsmarknad, fler flygdestinationer, mobiltäckning i hela länet och tätare sommartrafik för turisterna.

Vi behöver också ett rikt kulturliv och en serviceinriktad offentlig sektor. Detta arbete måste vi göra tillsammans med länets kommuner. Här måste regionen ta ett ansvar och sammankalla kommunerna i regionala frågor.

Sist men inte minst, medborgarnas skattepengar måste alltid behandlas med respekt. Vi ska alltid se till så att våra resurser används på ett effektivt sätt för medborgarnas bästa, det är vårt uppdrag.

Om du vill ha en vårdplats och inte en köplats i framtiden, rösta på Moderaterna den 9 september.

Mikael Johansson (M), förstanamn regionlistan