Minska skogsskadorna - öka vargstammen

Insändare Artikeln publicerades

Blir ledsen när jag läser skogsforskaren Annika Felton beskriva i Smålandsposten att skogarna kommer att bli mörkare och att den biologiska mångfalden kommer att minska.

Foto: Heiko Junge/TT

Antalet älgar, rådjur och hjortar gör att betestrycket är för stort. Skogsägarna vågar inte längre plantera tall, som klövviltet hellre äter än gran och skogarna mörknar.

Detta får mig att tänka på Yellowstone nationalpark i USA, där hade man liknande problem när betestrycket blev för högt. Den biologiska mångfalden hade drastiskt minskat.

Man återinplanterade vargen och man fick precis det resultat man önskade. Klövviltet hölls nere, betestrycket minskade och resultatet blev att floran återhämtade sig och insekter och fåglar kom tillbaka. Jag tycker det vore värt att prova att låta vargstammen öka till exempelvis det dubbla här i Sverige.

Skogsägarna skulle tjäna miljoner i minskade betesskador, skogarna skulle bli ljusare och den biologiska mångfalden skulle bli större och kvaliteten på klövviltet skulle bli högre. Vargen är som bekant bättre på att välja ut gamla, sjuka och klena djur än jägarna.

Skogen skulle bli öppnare och mer attraktiv för allmänheten.

I detta sammanhang vill jag också belysa tidningen Jaktjournalens för femtonde gången nyligen avslutade Rovdjurskampanj. I denna tävling gäller det att under en begränsad tid skjuta så mycket djur som möjligt. 1000-tals djur skjuts. En skjuten räv ger 120 poäng en fågel 15 poäng. Om man i denna etiskt mycket tveksamma tävling skulle utesluta räven, så skulle rådjursstammen kunna minska och betestrycket på skogen ytterligare minska.

Rovdjuren behövs i de svenska skogarna.

Bertil Andersson