Satsa mer pengar på det svenska försvaret

Insändare Artikeln publicerades

"Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas" är ett citat från försvarsberedningens rapport. Jag anser att Sverige borde ta detta existerande hot från främmande makter och grupper på högst allvar.

Ett försvar är inte bara till hjälp i händelse av krig utan först och främst för att avskräcka det från första början.

För det första hade ett starkare försvar lett till ett mer enat Sverige. Något för oss alla att vara stolta över. I dagsläget ses det svenska försvaret mer eller mindre som ett skämt.

Sverige har redan alla möjligheter för ett bättre försvar, vi har tillgång till modern teknik och producerar en del av det själv och är på god väg med den nyligen införda värnplikten för att fylla våra regiment. Det stora problemet som håller oss tillbaka är pengarna. En aktiv och vältränad militär skulle också kunna användas som hjälp i katastrofer som storm och dylikt.

Det finns ett verkligt hot mot Sverige och utöver detta så finns det oerhört värdefulla positiva effekter av att ha ett starkt försvar. Skulle inte du vilja ha ett enat och starkt Sverige.

André Franzén