Satsa på att bygga bättre vägar i Kronobergs län

Insändare Artikeln publicerades

Jag vill tala om de dåliga vägarna som framför allt finns ute på landsbygden. Idag läggs ofta pengarna från regeringen och Trafikverket på underhåll till de stora vägarna, som E4:an.

Men vi har ju evigt massa mindre vägar som befolkningen använder dagligen och dessa vägar är väldigt dåligt skötta. Men det är ju lätt för politikerna som bor i Stockholm att inte tänka på oss som bor på landsbygden.

Jag kan inte förstå varför vi som bor i Dörarp, Vittaryd eller någon annan lite ort hela tiden ska komma sist vad gäller underhåll av vägar och cykelbanor. Till exempel har Ljungby kommun lovat att asfaltera cykelbanan mellan Lagan och Vittaryd i tre år nu men hela tiden säger de att de inte finns pengar till underhåll.

Mellan Ljungby och Lagan har de nu asfalterat cykelbanan två gånger på grund nerläggning av värme. Vägen mellan Vittaryd och Dörarp är hålig och ojämn även på vintern är den dåligt skottad.

Jag tycker de som bestämmer även borde tänka på oss på landsbygden. För som det är i dag så riskerar vi som använder vägarna att få skador på våra bilar. Så ni politiker som har makten i kommunerna och riksdagen borde tänka på att de är vi folket som har röstat in er till makten och alla bor ju tyvärr inte i storstäderna.

Så skärp till er! Och serva även våra vägar och cykelbanor i framtiden.

Rickard Jönsson