Självklart ska fullmäktige informeras

Debatt Artikeln publicerades

Det är glädjande att även Malin Lauber (S) och Gunnar Storbjörk (S) eftersträvar transparens i de politiska besluten kring det nya stations- och kommunhuset. Blågröna Växjö har genom hela processen för projektet verkat för största öppenhet och har därför lagt fram fullständig dokumentation kopplat till framarbetandet av det beslut som nu är taget.

Nyligen togs det första spadtaget för Växjös nya kommunshus och station.
Foto: Urban Nilsson
Nyligen togs det första spadtaget för Växjös nya kommunshus och station.

I avseendet kostnad för det nya stations- och kommunhuset är det anmärkningsvärt att Gunnar och Malin ser oklarheter i hur det förhåller sig när de i själva verket har full insyn i avtalen, allt enligt det ingångna partneringavtal som slutits med Skanska.

I samband med genomgång av avtalen och inkomna offerter och kalkyler är vi trygga i det arbete som hittills gjorts. Arbetet fortgår nu och steg för steg kommer underlag redovisas till den politiska ledningen.

Storbjörk har suttit med i den initiala processen och fått avtalen redovisade för sig och torde veta att viss affärssekretess föreligger och att dokumentationen kommer offentliggöras för allmänheten tids nog. Genom denna transparens som följer av partnering, har vi i egenskap av beställare möjlighet att påverka de slutgiltiga underlagen och offerterna. Därutöver har vi dessutom tillsatt en extern controller i syftet att säkra kostnaderna för projektet.

I de löpande redovisningarna kring projektet har det varit tydligt att Bilpoolen kommer att placeras i källaren, även om den inledningsvis av byggtekniska skäl, kommer att finnas i nära anslutning till kommunhuset. Vad gäller säkerhetsarbetet så vet också Lauber om det arbete som nu sker i projektet. Det är ett viktigt och genomgripande arbete som görs. Vidare förvånar det oss att Storbjörk och Lauber är osäkra på att planeringen av kommunhuset innehåller 600 arbetsplatser. Det antalet har varit utgångspunkten hela tiden.

Vi vill givetvis fortsätta arbetet med stor öppenhet och föreslår att det upprättas en särskild informationspunkt på dagordningen i framtida fullmäktigesammanträden. På så sätt kommer ledamöter av fullmäktige och medborgarna kontinuerligt uppdateras om alla händelser i processen mot ett färdigt stations- och kommunshus.

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, Per Schöldberg (C), kommunalråd 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen