Skola, äldreomsorg och företagande i fokus

Debatt Artikeln publicerades

Kristdemokraterna i Lessebo skriver om sina tre huvudpunkter inför kommunvalet.

Kristdemokraterna i Lessebo kommun står för en politik med människan i centrum. Vi vill se en framtid tillsammans, där goda värderingar växer och gemenskap byggs genom goda relationer mellan människor. Vår politik omfattar hela vårt samhälle men inför kommunvalet har vi valt ut skolan, äldreomsorgen och företagandet som våra huvudpunkter.

Vi vill se en bättre och tryggare skola där man lär för livet, med en gemensam värdegrund och delaktiga föräldrar. Värdet av tidiga insatser är a och o, vi vill höja resultaten med fler behöriga lärare och fler speciallärare. Vi värnar om en god elevhälsa och föräldradialog. En organiserad rastverksamhet och samarbete med föreningar skulle också kunna bidra till en tryggare skola.

Inom äldreomsorgen vill vi genomföra flera förbättringar, bland annat för att motverka ensamhet som nästan en tredjedel av de äldre besväras av. Vi vill skapa fler träffpunkter och aktiviteter som riktar sig både till dem som har hemtjänst och dem som bor på ett äldreboende. Vi vill införa äldreserviceteam som tillsammans med frivilliga och föreningar kan gå in och skapa guldkant på tillvaron med hämtservice, samtalsstöd, måltidssällskap, promenader med mera för att uppfylla de äldres behov och önskemål.

Vi har redan lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag för en äldreomsorg med individen i centrum: Inför en seniorlots som stöd för alla över 65 år och deras anhöriga. Kartlägg de äldres behov och önskemål för att motverka ensamhet och inför rätt till äldreboende från 85 år.

Med det kristdemokratiskt styrda Markaryd som förebild vill vi skapa unika förutsättningar för företagande. Det skall vara lätt att komma i kontakt med rätt person på kommunen och ärenden skall hanteras så fort som möjligt. Ett utökat samarbete mellan skola, SFI och näringsliv ger fler kontakter och möjligheter till anställningar. Bättre förutsättningar för pendling underlättar för såväl företag som invånare.

Vi ser problemen, men också möjligheterna och vi har lösningar för framtiden. Det är dags för en Kristdemokratisk politik i Lessebo kommun!

Kristdemokraterna i Lessebo