Vi har ingen anledning att skämmas

Slutreplik Artikeln publicerades

I ett debattsvar den 3 maj skriver Bengt Järhult att det är bristerna i kommunikation som gör att han kritiserar Försäkringskassan. Försäkringskassan har sedan länge en upparbetad samverkan med hälso- och sjukvården, där möts vi och diskuterar viktiga frågor som rör vårt samarbete kontinuerligt. En samverkan som båda parter uppskattar.

Foto: Johan Nilsson/TT

När det gäller lagstiftningen prövas våra ställningstaganden i förvaltningsdomstolen regelbundet. Vi kan se att antalet omprövningar som medför ändringar inom Försäkringskassan är lågt, sju procent, och ändringsfrekvensen i förvaltningsdomstolen är relativt låg. Det bör tyda på att tillämpningen är i linje med lagstiftarens intentioner.

I annat fall är det upp till lagstiftaren att ändra i lagen. Jag tycker inte vi har anledning att skämmas för att vi gör det arbete som vi är till för att göra, om vi hade tolkat lagen fel borde vi ha fått signaler om det från rättsväsendet.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla kommunikationen med våra försäkrade och det ser vi som en viktig del i vårt arbete. Vi möter ofta människor i svåra situationer och behöver ibland ge negativa besked som kan vara svåra att acceptera och då är det viktigt att vi på ett bra sätt kan förklara varför vi tagit ett visst beslut

Peter Karlsson, områdeschef Försäkringskassan