Vi kräver nolltolerans

Debatt Artikeln publicerades

Vecka 49 är ”En vecka fri från våld”. Målet måste vara ”52 veckor fria från våld”, skriver en rad personer i ledande positioner inom statliga myndigheter och Region Kronoberg.

Ett av våra största samhällsproblem är mäns våld mot kvinnor. På sociala medier och under #metoo fortsätter berättelser att rasa in, berättelser som vittnar om trakasserier och övergrepp. Berättelser som i flera fall varit osynliga under många år. Berättelser som inte synts i någon statistik. Berättelser som inte lett till någon rättegång eller som i många fall inte ens har anmälts till arbetsgivaren, eller ännu värre, som har anmälts men inte tagits på allvar.

Vi som skriver den här artikeln är kvinnor och män i ledande positioner inom statliga myndigheter och Region Kronoberg. Vi måste våga fråga oss varför många valt att vara tysta så länge? Vad är det som gör att offren inte hörts högre? Hur ser normen i vårt samhälle ut när det nu uppenbaras att våld och sexuella trakasserier mot kvinnor existerar i en utsträckning långt större än vi någonsin trott? Varför finns det alltför ofta en acceptans för ett beteende där det ovillkorligen måste vara nolltolerans?

Utifrån alla vittnesmål som nu kommit fram vet vi att det finns ett mörkertal och att det hittills funnits en tystnadskultur. En stor eloge till de branscher som nu samlat står upp mot våld och sexuella trakasserier mot kvinnor.

Som representanter för våra egna organisationer tar vi nu ett gemensamt ansvar och börjar med att genomlysa hur det ser ut på våra egna hemmaplaner. Gemensamt i våra värdegrunder är självfallet en arbetsmiljö fri från trakasserier och kränkningar, vi accepterar inget annat än att kvinnor som arbetar inom våra organisationer, i alla sammanhang, ska kunna känna sig trygga. Men med #metoo i åtanke måste även vi gå till botten med detta. Hur förbygger vi trakasserier, hur fångas trakasserier upp, hur kan vi som arbetsgivare stötta kvinnor som blir utsatta för övergrepp? Vi måste arbeta för att inget offer någonsin ska känna skam, det ska vara en självklarhet att anmäla.

Ett av delmålen i regeringens jämställdhetspolitik är att förebygga och arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Från och med i år har Sverige också en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utefter denna strategi har länsstyrelsen i Kronobergs län, tillsammans med aktörer i länet, tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder som sjösätts redan från årsskiftet.

Det finns en enorm styrka när så många vågar gå ut och berätta om våld och trakasserier, ett våld som kostar enskilda individer oerhört mycket lidande. Tack för att ni delar med er till oss alla. Vi tar detta på yttersta allvar.

Vecka 49 är ”En vecka fri från våld”. Målet måste vara ”52 veckor fria från våld”.

Statliga myndigheter och Region Kronoberg för nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor.

Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län

Jerker Bergdahl, distriktschef Skogsstyrelsen


Lars Altsäter, regionchef Skatteverket

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet


Henrik Blomberg, enhetschef Tillväxtverket

Carl-Gunnar Fridolfsson, chefsåklagare Åklagarmyndigheten


Gregory Golding, enhetschef Arbetsförmedlingen

Peter Karlsson, områdeschef Försäkringskassan


Martin Myrskog, regiondirektör Region Kronoberg

Patrik Oldin, polisområdeschef Polisen

Åza Rydén, regionchef Svenska ESF-rådet