Ingen rasism på vår skola

Insändare Artikeln publicerades

I veckan som var fick rektorn på Bikupans högstadieskola i Lessebo mottaga ett anonymt mail innehållande mordhot. Avsändaren menar att rektor Bengt-Ove Eriksson prioriterar elever med invandrarbakgrund framför svenska elever.

Vi som jobbar på skolan ser hur väl fungerande verksamheten just nu är sedan de nuvarande rektorerna tillträdde för cirka två år sedan. Vi har nu en skola som genomsyras av ett lugnt och öppet klimat i innergården där alla oavsett ålder eller etnicitet kan känna sig trygga.
På Bikupan har vi glada och sociala elever som gärna umgås med både lärare och andra elever, ofta ser man lärare sitta tillsammans med elever och fika, spela kort och prata om livet i största allmänhet. När det gäller våra nyanlända elever har de självklart svårt att finna sin roll på skolan i början av sin tid på Bikupan. Men allt eftersom de kommer in i skolans verksamhet och speciella atmosfär tycker de själva att det är en toppenskola där de blir väl mottagna av både personal och elever. Detta tack vare den integration som vi bedriver på Bikupan, de nyanlända eleverna slussas ut i "vanlig" klass allteftersom de behärskar de olika ämnena.

Våra invandrarelever har en betydande roll både på skolan och i samhället i stort. I skolan delar de med sig av sin brokiga bakgrund som visar på att världen inte alla gånger är så enkel och lätt. Det öppnar ögonen för våra inhemska elever och de får en mer verklighetstrogen bild för hur världen faktiskt ser ut. Man kan se hur elever från olika kulturer och etnicitet umgås med varandra och hur de delar med sig av sin positivism och värme. Kärleken blomstrar mellan våra elever oavsett härkomst. När det gäller Lessebo som kommun bidrar dessa elever och deras familjer till ett mer levande samhälle. Se hur de olika idrottsföreningarna i kommunen tar till vara på ungdomarnas idrottsliga engagemang och talanger. Vad vore Sverige utan en bolltrollande Zlatan, vad vore Hovmantorp Goif utan en bolltrollande Mostafa. Se bara hur samhället nu frodas av livlighet och rörelse. Tomma lägenheter får nya hyresgäster, handeln ökar och Lessebo som utdömd kommun får liv igen.

Vi som lärare står helhjärtat bakom vår rektor Bengt-Ove och vet att majoriteten av kommuninvånarna gör detsamma. Bengt-Ove och biträdande rektor Mia Björn gör ett fantastiskt arbete för Bikupans bästa och ingen inom skolan förtjänar dessa smutsiga och fega påhopp. All form av rasism kommer att motverkas och vi accepterar ingen form av främlingsfientlighet på vår skola.

Magnus Borg, lärare i internationella klassen, Bikupan
Sebastian Hautamäki, lärare i hem- och konsumentkunskap, Bikupan