Annons

Centerpartiets skolpolitik ser till alla kommunens skolor

Svar på Vänsterpartiets replik till Centerpartiet den 5 januari.
Replik • Publicerad 12 januari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiet vill införa omvänd skolskjuts – att ge möjligheter för elever i stan att välja skola på landet.
Centerpartiet vill införa omvänd skolskjuts – att ge möjligheter för elever i stan att välja skola på landet.Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Vänsterpartiet fortsätter envetet att tro på centralism och förstatligande av skolan. Skolan är redan en på många sätt styrd verksamhet genom skollagen och beslut om läroplaner, närvaroplikt med mera. Men det är alldeles tokigt att tro att en statlig myndighet bäst vet hur våra skolor i Växjö kommun bäst drivs och utvecklas. Varje skolenhet är unik och har speciella förutsättningar som inte kan styras från Stockholm. Det är svårt nog att kommunalt ge våra skolor goda förutsättningar för utveckling.

På många sätt är vi nog överens om problembilden men totalt oense om lösningarna. Likvärdigheten är givetvis oerhört viktig men det är inte samma ska som att skolorna ska vara lika. Alla skolor har sina egna förutsättningar och det ser vi som en tillgång.

Annons

Centerpartiet har en stark tilltro till våra rektorer och skolledningar. Vi vill stödja dem i utvecklingsarbetet tills alla elever är trygga i skolan och når upp till kunskapsmålen. Skolorna måste tillåtas att utvecklas på olika sätt och om några drivs som fristående skolor så är det inget problem så länge det finns köer till dem och att de följer lagar och regler och redovisar goda skolresultat. Detta kontrolleras av Skolinspektionen. Där har vi statens roll – att kontrollera våra skolor, inte lägga sig i hur de arbetar.

För oss i Centerpartiet är det oerhört viktigt att vi utvecklar det aktiva skolvalet. Varje elev ska fritt kunna välja den skola man själv vill och inte vara hänvisad till den närmaste. Det kräver att vi förbättrar informationen till eleverna, att antagningen blir mer transparent samt att kösystemet reformeras. Vi måste också titta över skolskjutssystemet. Vi vill till exempel införa omvänd skolskjuts – att ge möjligheter för elever i stan att välja skola på landet.

Centerpartiet och den blågröna majoriteten har denna mandatperiod höjt utbildningsnämndens anslag med 402 miljoner. Vi har haft en pandemi att ta hänsyn till och det har på många sätt varit mycket ansträngt för våra skolor. Vi tar stort ansvar för ekonomin men vi ser också att det framöver kan behöva göras fler insatser. Vi har stora behov av investeringar runt om i vår kommun. Landsbygden växer och stan expanderar men Centerpartiet är positivt till att vi ska klara skolans utmaningar.

Det har varit en spännande debatt om Växjös framtida skolor mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet här i Smålandsposten de senaste veckorna. Det är mycket bra att våra ideologiska skillnader blir tydliga. Centerpartiet tror på valfrihet och uppmuntrar olika profiler, vi vill ha ett aktivt och fritt skolval, vi tror på småskaliga lösningar både i staden och i våra mindre orter, vi kommer alltid slå vakt om våra landsbygdsskolor och ge dem förutsättningar att utvecklas och vi vill ge möjlighet för omvänd skolskjuts.

Centerpartiets skolpolitik ser till elevernas bästa och att alla kommunens skolor, oavsett huvudman, får möjlighet att utbilda morgondagens rörmokare, undersköterskor och dataingenjörer.

Andreas Olsson (c), kommunalråd Växjö kommun

Tina Sturesson (c), ledamot Utbildningsnämnden Växjö kommun

Annons
Annons
Annons
Annons