Annons

Den tidigarelagda borttagningen av investeringsstödet lika olycklig oavsett vem som styr landet

Replik till Joakim Pohlman och Helen Bengtsson (Smålandsposten den 25/11).
Replik • Publicerad 2 december 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ryssbygymnasiet.Foto: Ryssbygymnasiet
Ryssbygymnasiet.Foto: RyssbygymnasietFoto: Privat

Efter valet 2018 fick jag äran att bli ordförande för Ryssbygymnasiet som till 90 procent ägs av Region Kronoberg. Eftersom jag har mer än 30 års erfarenhet som företagare är det här ett uppdrag som jag har känt mig mycket bekväm med.

I bolagets styrelser, som ju är politiskt tillsatta, så har jag börjat med att avpolitisera arbetena eftersom det är min övertygelse att om man, i enlighet med aktiebolagslagen, alltid arbetar för bolagets bästa kan man göra det oavsett individuell politisk åsikt i övrigt. Således finns exempelvis inga politiska förmöten i bolaget.

Annons

Synsättet har blivit uppskattat bland styrelsemedlemmar och anställda och har skapat en bättre samsyn och förhöjd ”vikänsla”.

Det är därför olyckligt att förre ordföranden, Joakim Pohlman och nuvarande vice ordförande, Helen Bengtsson, väljer att föra en politisk debatt om Ryssbygymnasiet via medierna i stället för internt vilket skapar oreda och otrygghet på Ryssbygymnasiet i styrelse och bland anställda.

Bakgrunden är att jag valde att förklara både min synpunkt om investeringsstödet generellt och situationen på Ryssby på regionala utvecklingsnämnden den 17/11 där både Joakim och Helen är ledamöter, varför deras nyfikenhet beträffande mitt synsätt verkar något krystad. Trots det kommer här en repris av mina åsikter och lite om investeringsstödets konsekvenser.

Investeringsstödet är till sin natur ineffektivt, dyrt med dålig träffsäkerhet och således därför inte ens önskat av byggbranschen i Sverige. Då är det bra och nödvändigt att borgerligheten tillsammans med SD valde att avskaffa systemet i den budget som man vann under Socialdemokraternas sista regeringsår.

Som alltid när ett nytt system möter ett gammalt uppstår skavningar och det var för att minimera dessa som det bestämdes att de ansökningar som skickats in senast den 31/12 2021 skulle erhålla det stöd som ansökan avsåg.

När så den nya regeringen tillsattes valde man att underfinansiera stödet fram till 31/12 2021 varför länsstyrelsen beräknar att de ansökningar som skickats in efter den 1/10 2021 inte kommer att få det stöd som lovats. Här uppstår stora problem för oss som börjat bygga eftersom vi härav kommer att sakna 27 miljoner i finansiering mitt i byggprocessen.

Det här är inte rimligt varför jag tagit kontakt med två ministrar från M och KD samt ett tiotal riksdagsledamöter för olika partier och de har en sak gemensamt, nämligen att de förstår orimligheten. Jag kommer även ha ett möte med en representant från SD den 8/12 och tala i ärendet inför vår (KD:s) partistyrelse den 9/12.

Då kan man ju fundera på vad de via medierna så kritiska Socialdemokraterna gör i ärendet? Kan det vara så att de inte ens vet om att deras eget parti tagit farväl av investeringsstödet och klargjort att man inte avser att återinföra det? Har man lyckats missa att Socialdemokraterna underfinansierar investeringsstödet precis lika mycket som den nya regeringen i sin skuggbudget?

Konsekvensen av den tidigarelagda borttagningen är således lika olycklig för Ryssbygymnasiet oavsett vem som hade styrt/styr landet. Men det är ju en föga tröst.

Patrik Åkesson (KD), ordförande Ryssbygymnasiet

Annons
Annons
Annons
Annons