Annons

Ingen behöver känna oro över arbetsmiljön i kommunhuset

I en insändare oroar sig Stig Langner för kontorslösningarna i det nya stations- och kommunhuset. En viktig bakgrund till hela projektet är att Kv Ansgarius, det befintliga kommunhuset, är nedslitet och omodernt och ger inte möjligheter att organisera arbetet utifrån tankarna om framtidens arbetsmiljö.
Replik • Publicerad 11 juni 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: White arkitekter

Inledningsvis, när projektet lanserades, fördes en oro fram från fackligt håll kring stora kontorslandskap. Oron var obefogad då det inte hade beslutats om arbetsmiljöns utformning. I takt med att planeringen framskridits har oron skingrats, dialogen är god och de fackliga företrädarna är nöjda. Från beslutet i fullmäktige till dags dato så har många medarbetare, arbetsgrupper, förvaltningarna, expertis och fackliga företrädare deltagit i utformningen av arbetsmiljön.

Framtidens arbetsplats ser inte ut som gårdagens och Växjö kommun har mängder av arbetsuppgifter som skiljer sig i sättet att arbeta. Den är mycket mer varierad och mångfacetterad idag. Vi vet att en del av det arbete som idag bedrivs skulle må väl av arbetsmiljöer som rent fysiskt uppmuntrar till mer samarbete, andra har idag, och kommer att ha, en arbetssituation som kräver enskildhet.

Annons

Poängen är just att Kommunhuset inte skall innehålla en enda lösning för alla. Det är också viktigt att i planeringsfasen ha stor delaktighet och på den punkten känner kommunledningen trygghet. Vi har genomgång av hela projektet regelbundet. Projektledningen träffar fackliga företrädare var tredje vecka. Tillsammans med facket har vi gjort analyser av arbetsmiljön.

Stig Langner behöver inte vara orolig för arbetsmiljön i det nya kommunhuset. På dagens arbetsmarknad, som är arbetstagarens, där kampen om arbetskraften är tydlig, måste Växjö kommun vara på tårna för att behålla medarbetare och locka duktiga medarbetare till sig. Att i det läget skapa en miljö i det nya kommunhuset som inte är lockande vore ju direkt fel.

Det ligger i sakens natur att lyssna på medarbetare och fack för att skapa arbetsplatser som levererar bra arbetsmiljö och maximal nytta för Växjöborna. Vi är måna om att vara transparenta i vårt arbeta. Därför redovisas hela projektet löpande via offentliga möten och på vår hemsida och annan typ av information.

Alla är välkomna att ta del av hur vi tänker och hur projektet framskrider.

En god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som skall se till att Växjö kommun lockar, bibehåller och utvecklar medarbetare.

Anna Tenje (M), ordförande kommunstyrelsen Växjö kommun, Per Schöldberg (C), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Växjö kommun

Annons
Annons
Annons
Annons