Annons

Självklart ska vi ifrågasätta – men inte med queerteorier

Replik • Publicerad 13 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nej till sagostund, Drag Queen Story Hour stoppades av SD från att framträda på Trelleborgs bibliotek. Montage: Trelleborgs Allehanda.
Nej till sagostund, Drag Queen Story Hour stoppades av SD från att framträda på Trelleborgs bibliotek. Montage: Trelleborgs Allehanda.Foto: Julia Ericsson

Magnus Lo menar i slutet av sin insändare att ett barn inte påverkas av att två män berättar sagor i kvinnokläder. Jag tror att han har fel. Självklart påverkas barnen. Vi påverkas av allt vi varseblir. Visst finns det könlösa personer, både för att människor gjort dem könlösa, eller för att naturen gjort dem till detta eller för att vissa väljer, av fri vilja, att för sin tros skull leva ett liv i celibat.

Vi behöver också vara ödmjuka inför Guds komplexa skapelse. Framförallt är vi mycket mer än vår sexualitet. Men kromosomerna på en man är XY och en kvinna XX. Det är vetenskapliga fakta. Vidare säger vetenskapen att det finns väldigt stora skillnader mellan könen, framförallt i hjärnan. Om man är kristen, som jag är, utgår man dessutom från att varje människa är skapad till Guds avbild och att denne Gud skapat människan till man och kvinna och att båda könen tillsammans visar på Guds avbild. Om man inte är troende har man såklart andra utgångspunkter.

Annons

Det vi behöver inse i sekulära Sverige är att ingen ståndpunkt är mer objektiv än den andra. Visst kan man aldrig utgå från den helige Ande när man skriver en avhandling eftersom vetenskapen efterprövar och det skulle bli väldigt subjektivt att påstå att den helige Ande kommer säga exakt samma sak till den som gör efterprövningen. Men vi behöver inse att objektiv sanning alltid vilar på premisser som sedan påverkar slutresultatet. Utgår man från att Gud skapat två kön får det konsekvenser. Utgår man från en vänsterliberal agenda är Gud inte särskilt viktig och därför är frågan huruvida det finns olika kön eller inte oväsentlig. Det viktigaste är att ifrågasätta de normer som vill befästa att det finns två kön. Detta har man lyckats oerhört bra med i västvärlden.

När man hävdar att det är något oskyldigt över dessa utklädda män som läser sagor är man därför lite naiv. Det är nämligen självklart så att den vänsterliberala agenda som dominerar kulturetablissemanget vill påverka tvååringar. Den givna frågan varje sunt tänkande person ställer sig är: Varför utsätter man små barn för dessa vuxnas vänsterradikala idéer? Svaret är: för att man, medvetet eller omedvetet, vill påverka barnens normer i framtiden. Vårt samhälle hamnar i en återvändsgränd om vi bejakar att det skulle vara en mänsklig rättighet att byta kön. I stället behöver debatten kring könsdyfori utgå från en bred psykologisk, solid vetenskapsbevisning samt själavårdande miljöer, i stället för ideologiskt driven vetenskap.

Gud är kärlek säger Bibeln och Gud älskar alla människor, men lika sant är att kärleken sätter gränser som vill skydda oss. Därför ska vi lita på vårt biologiska kön och inte på våra känslor. För att skydda våra barn ska vi absolut inte syssla med queerteorier. Självklart ska vi ifrågasätta men inte med queerteorier som bygger på vänsterliberala premisser. Vi ska ifrågasätta för att vi söker sanningen och sanningen gör oss fria!

Karl-Henrik Wallerstein, kyrkoherde Göteryds Pastorat. Ledamot av partiavdelningsstyrelsen för KD

Annons
Annons
Annons
Annons