Annons

Halverad elproduktion har hämmat utvecklingen i Södra Sverige

Förtydligande av Kenneth Enelunds inlägg ”På knappt tre månader har den nya regeringen …” i Smålandsposten den 9 januari.
Replik • Publicerad 13 januari 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ringhals kärnreaktor 1.
Ringhals kärnreaktor 1.Foto: Jonas Lindstedt/TT

I sitt svar skriver Kenneth Enelund till Bo Hjalmarsson: ”Den så kallade kärnkraftsskatten du hänvisar till pendlade mellan 1 öre och 3 öre per kilowattimme producerad el och torde inte varit avgörande för något nedläggningshot”.

Bakgrunden är att regeringen 2015 bestående av Socialdemokraterna med Stefan Löfvén och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet, röstade igenom en höjning av kärnkraftsskatten med 17procent, till 7,7 öre per kilowattimme från och med den 1 augusti 2015 (Centerpartiet la ner sina röster!). Försäljningspriset vid denna tidpunkt var cirka 20 öre per kilowattimme. Alltså var kärnkraftsskatten drygt en tredjedel av försäljningspriset. Utöver detta betalades energiskatt och sedan moms på detta. Vad finns det för andra produkter och tjänster som klarar av att straffbeskattas med drygt en tredjedel av försäljningspriset?

Annons

Flera remissinstanser såsom Ringhals AB, Forsmark Kraftgrupp, Projekt Basindustririket, Svenska Kraftnät, Konjunkturinstitutet med flera var emot höjningen.

Svenska Kraftnät årliga kraftbalansrapport 2014 indikerade att en nedläggning av O1, O2, R1 och R2 markant skulle öka risken för effektbrist i Södra Sverige.

Redan i oktober 2015 meddelade OKG och Ringhals om avveckling av två reaktorer vardera.

I januari 2016 varnade Vattenfall för att kärnkraftsskatten hotade att alla reaktorer i Sverige skulle läggas ner redan 2020.

2017 sänks kärnkraftsskatten med 90 procent. Från och med den 1 januari 2018 slopas kärnkraftsskatten helt.

Vattenfalls produktionschef Torbjörn Wahlborg sa i SVT 2021 att hade det inte varit för kärnkraftsskatten så hade Vattenfall aldrig fattat beslut om att förtidsavveckla R1 och R2.

Dessutom gjordes tidigare, i februari 1997, en energipolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet om en avveckling av Barsebäcks 2 reaktorer.

Alltså har det avvecklats sex reaktorer i södra Sverige, det återstår sex reaktorer. Det innebär att vi har halverat elproduktionen i södra Sverige. Detta har inneburit att utvecklingen i södra Sverige har hämmats, olika verksamheter har inte kunnat sättas igång då det inte funnits tillräckligt med el. Arbetstillfällen har inte skapats.

Naturligtvis beror dagens höga elpriser till stor del på detta. Högre kapacitet och utbud hade givit ett lägre pris, samt att vi kunnat exportera ännu mer el. Sluppit köra det oljeeldade kraftverket i Karlshamn med stora utsläpp, för att klara spänningsstabiliteten. Överföringen av el från norra Sverige till södra Sverige fungerar mycket sämre och med större förluster utan dessa reaktorer.

Vi får hoppas att våra politiker tar beslut som är bra för Sverige.

Tom Nielsen

Annons
Annons
Annons
Annons