Annons

Växjö Forum replikerar: ”I de flesta kulturer ses erfarenhet som något värdefullt”

Växjö Forum skriver replik på insändaren med signaturen En kronobergare i mängden.
Insändare • Publicerad 1 juni 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Så här kan det nya sjukhuset se ut i Räppe 2030 om det blir verklighet av investeringen.
Så här kan det nya sjukhuset se ut i Räppe 2030 om det blir verklighet av investeringen.Foto: Region Kronoberg

I skriften ”Sjukhusfrågan” utgiven av Växjö Forum i november 2021 finns svaren på de frågor som ställs i insändaren ”En samling föredettingar och pensionärer som vill ha en folkomröstning.”

Du som skrivit har tyvärr valt att vara anonym, så vi kan inte skicka skriften till dig. Du kan själv hitta den på vår hemsida.

Annons

Du skriver att Växjö Forum fokuserar på kostnader, Det stämmer och anledningen är bland annat de slutsatser regionen själv drar i utredningen ”Långsiktig ekonomisk planering. Investeringar”(3 februari 2023), där det på sid 24 framgår att med investeringsbehovet 16 miljarder enligt plan kan lånebehovet bli 14 miljarder. Det vill säga ett nytt sjukhus i Räppe är en ekonomisk omöjlighet.

”Återuppbyggnaden av den så viktiga primärvården kommer att sluka oerhört stora ekonomiska resurser samtidigt som personalbristen och dagens vårdskuld måste rättas till.”

Det finns det inga överskott att räkna med då det egna kapitalet enligt senaste delårsrapporten (mars 2023) är negativt. Det vill säga; skulderna är större än tillgångarna då regionen får ett så svagt resultat de närmsta åren att en ansökan om extra statliga bidrag redan skickats in.

Därtill skall läggas att återuppbyggnaden av den så viktiga primärvården kommer att sluka oerhört stora ekonomiska resurser samtidigt som personalbristen och dagens vårdskuld måste rättas till.

Slutligen: Du skriver att ”vuxna människor som uppnått pensionsålder och bäst före datum” vill stoppa bygget i Räppe. I de flesta kulturer ses erfarenhet som något värdefullt.

Växjö Forum styrelse

Järda Blix, Hans Andrén, Lennart Burde, Jan Fornander, Pål Karlsson, Mats Kollind, Nils-Erik Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons