Annons

Sökljus mot skuggsidan

Förslaget om förlängd period för ny asylprövning bör välkomnas av alla som vill motarbeta skuggsamhället.
Publicerad 6 maj 2020 • Uppdaterad 11 maj 2020
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Företrädare för riksdagspartierna som sitter i den migrationspolitiska kommittén har kommit med förslaget att asylsökande skall få försöka igen efter tio år istället för efter fyra år, som reglerna är nu. Detta för att minska den andel av alla asylsökande som går under jord när de fått avslag.

Foto: MAJA SUSLIN/ TT
Annons

En viktig förklaring till detta är att en person som fått avslag på sin ansökan får lov att försöka igen efter fyra år. Det finns mycket att vinna på att hålla sig gömd i Sverige under denna period. Detta har inneburit att Sverige idag har ett välutbyggt skuggsamhälle som är svårt att nå och kontrollera för myndigheter och samhället i övrigt: det är andra spelregler som gäller. Det kan handla om så enkla, men farliga saker, som att personer ur skuggsamhället ger sig ut i trafiken utan körkort. Sedan 2015 har smitningar från trafikolyckor ökat med femtio procent, en ökning som inte enbart kan förklaras med att man ändrat hur dessa smitningar registreras.

Skuggsamhället är ett ställe där mer eller mindre farliga personer kan gömma sig. Mest känd är nog terroristen Rakhmat Akilov som 2017 mördade fem personer på Drottninggatan efter att ha uppehållit sig illegalt i Sverige under ett antal år. Andra är ofarliga men kan hamna i beroendeställningar eller utnyttjas till att utföra brott åt andra.

Det är helt enkelt en utmärkt idé att förlänga tiden som krävs för att man skall få söka asyl igen. Det ger polisen mer tid att hitta personer som avvikit från utvisningsbeslut, men framför allt är tio år såpass lång tid att människor som överväger att försöka hålla sig kvar i landet lär tänka om.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserar förslaget då partierna menar att det finns en risk att den längre tidsperioden gör att människor slår rot i skuggsamhället. Det är inte en imponerande argumentation från två partier som under lång tid arbetat för att minska betydelsen av ett svenskt medborgarskap. Miljöpartiet fick också under Alliansregeringen ett oproportionerligt stort inflytande över frågorna kring personer som illegalt uppehåller sig i landet. Deras politik har varit avgörande för att skuggsamhället har kunnat växa under de senaste åren.

Dessutom står valet nu mellan att behålla nuvarande gräns eller flytta den till tio år. Det finns förstås en risk för att det gör att skuggsamhället rotar sig djupare, men det går att hantera genom att statens arbete för att avvikna skall återvända till sina hemländer förbättras. Vilket det skulle finnas förutsättningar för när myndighetsresurser inte längre binds upp för att hantera återkommande och snåriga asylärenden.

Partierna som är emot detta förslag bör redovisa om man är nöjd med nuvarande återvändandearbete så som det beskrivs i ovan nämnda rapport. Man bör också förklara hur skuggsamhället skall monteras ned på ett sätt som inte blir ytterligare ett slag mot det svenska medborgarskapet.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons