Annons

Sverige har letts av känslostyrda individer med religionliknade föreställningar

“Regeringen kom till makten genom ansvarslösa utfästelser“ heter det i en insändare från Ulf Carlsson i Smålandsposten den 23/12. “På några månader har regeringen försvagat det svenska varumärket” heter det i en annan insändare från Kenneth Enelund den 22/12. Jag är av annan åsikt vilket jag i demokratisk ordning vill redovisa.
Insändare • Publicerad 1 januari 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bo Hjalmarsson ligger i soffan och betraktar och reflekterar över vad som pågår i samhället via YouTube.
Bo Hjalmarsson ligger i soffan och betraktar och reflekterar över vad som pågår i samhället via YouTube.Foto: Jenny Kane

Regeringen kom till makten eftersom allt flera röstberättigade börjat inse att landet under lång tid inte styrts av kompetenta ansvarstagande ledare med verklighetsförankring utan av mer känslostyrda individer med religionliknade föreställningar och helt utan konsekvensanalyser.

Att det finns någon gräns för invandring där samhället kollapsar verkar man inte ha reflekterat över. Sverige har tagit emot flest invandrare per capita i Europa men det räcker uppenbarligen inte. 345 miljoner svälter och 100 miljoner är på flykt skriver Kenneth Enelund i sin insändare. Är det lilla Sverige som ska lösa världens alla eländen?

Annons

Liknande situation gäller elförsörjningen där de ekonomiskt mindre bemedlade riskerar att få gå från hus och hem på grund av orimliga elpriser orsakade av en huvudlös energipolitik. Att stänga ner kärnkraft och ersätta den med icke planerbar vindkraft är klandervärt. Vattenfalls produktionschef säger i en intervju (finns på internet) att utan den politiskt skapade effektskatten hade inte beslut om nedstängning tagits. Att den “billiga” vindkraften ska lösa elproblemen är fantasi. Även med stora mängder landskapsförstörande vindkraft inträffar vindstilla perioder då det krävs backup med gasturbinkraftverk, vars kostnad vindkraften rimligen borde stå för.

Den hajpade klimatalarmismen är också enligt min mening en samhällshotande religion. Att tro att Sverige genom orimliga bränsleskatter som äventyrar hela samhällsfunktionen skulle påverka Jordens framtida klimat är fascinerande. Det som påverkar klimatutsläppen är sådant som att Kina fortsätter att byta ut sina kolkraftverk mot kärnkraftverk.

Det finns ett politiskt parti som konsekvent kritiserat såväl invandringspolitiken som energipolitiken, nämligen det bespottade SD. Partiet fick inte 51 procent i valet och kunde därför inte genomföra alla sina löften.

Nä, jag är varken medlem i SD eller dess betalde lobbyskrivare. Jag är bara en stillsam pensionär som efter 40 år i industrin ligger i soffan och via YouTube betraktar och reflekterar över vad som pågår i samhället.

Bo Hjalmarsson

Annons
Annons
Annons
Annons